PRINT SEND TIL EN VEN
Furesø Vandforsyning

Velkommen til Furesø Vandforsyning

Vi er en privat vandforsyning - ejet af forbrugerne - og vi leverer vand til alle, der bor i Farum, Hareskovby, Jonstrup og Værløse. I Furesø Kommune varetages vandforsyningen af Furesø Vandforsyning, mens Novafos varetager håndteringen af regnvand og spildevand.


Det er vandforsyningens målsætning at levere drikkevand af god kvalitet med stor forsyningssikkerhed til lavest mulige pris.

Vandforsyningen drives som et non-profit selskab efter et hvile-i-sig-selv princip.

  

Akut brug for hjælp uden for åbningstid?


Ved akutte hændelser som brud på vandledninger indenfor normal arbejdstid kontaktes vandforsyningen på telefon 44 95 26 15.


Ved akutte hændelser udenfor normal arbejdstid (vandbrud, stop) kontaktes vandforsyningen på telefon 30 42 07 42.

Der er ikke vandingsforbud, men brug vandet med omtanke


I denne tørre periode kan det være fristende at åbne lidt mere for hanen, men brug vandet med omtanke, der er ingen grund til at belaste vores vandressource unødigt. Dette er ikke et vandingsforbud - blot en velmenende opfordring.


 

Ingen fund af DMS i drikkevandet hos Furesø Vandforsyning

 


Da der i flere vandforsyninger i landet er fundet spor af stoffet N,N-Dimethylsulfamid (DMS), har Furesø Vandforsyning valgt at undersøge drikkevandet for DMS.
Der er ikke fundet DMS i drikkevandet fra Furesø Vandforsyning.

DMS er et nedbrydningsprodukt, der stammer fra det svampebekæmpende middel tolylfluanid, der blandt andet har været brugt i frugt- og planteavl og i trævareindustrien. Tolylfluanid har ikke været tilladt at anvende i Danmark siden 2007.

DMS har ikke tidligere været blandt de stoffer, som vandværkerne skal kontrollere for. DMS er blevet omfattet af kontrolkravene, som trådte i kraft d. 1. juli 2018  med den reviderede drikkevandsbekendtgørelse.

 

 

 

 

 

Driftssituation


Aktuelt


Vi renoverer vandledninger

 

Vandforsyningen har igangsat ledningsrenoveringen på Evavej og Elsevej. Her finder du tidsplanen.

I maj påbegynder vi ledningsrenoveringen på Violvej, Kærmindevej og Søndersøvej. Her finder du tidsplanen.

Umiddelbart inden sommerferien starter vores ledningsrenoveringsprojekt på Inavej, Elsevej og Helenestien op.

 

Kontakt

Mandag–Fredag 8.00–11.00

Mandag-torsdag besvarer vi telefonen frem til kl. 15.00 i det omfang, det er muligt.


Rugmarken 38
3520 Farum

Tlf: 44 95 26 15

Email: mail@furesoevand.dk

CVR nr. 32 96 98 95